Blog

Giraud Ailesi ve Bornova

  • 27 Nisan 2019
Giraud Ailesi ve Bornova

Okulun arazisinin ve köşkün ilk sahipleri: Giraud Ailesi

Bornova Anadolu Lisesi henüz Ege Koleji iken okulda görev yapan bir öğretmenden, dönemin bir İzmir hanımefendisinden söz eder dönemin tanıkları. Hayriye Giraud isimli bu öğretmenimiz sadece gündüz saatlerinde değil, derslerin bitmesinden sonra gerçek ‘hayat bilgisi’ dersleri verirmiş. Sofra adabından, giyim kuşama kadar yaşamın daha sonraki aşamalarına da gerekli olacak bilgileri taşırmış Bayan Giraud …

Giraud Ailesi’nin İzmir’e ilk yerleşimi 1790 yılına, 1789’daki Büyük Fransız İhtilali’nden bir yıl sonraya kadar uzanıyor. Ailenin büyüğü Jean Baptiste Giraud’un devrimden kaçan bir insan olduğu iddia edilir. İzmirli değerli araştırmacı Melih Gürsoy’un saptamalarına göre Büyük dede Giraud, J.B.Giraud and Co. adlı_firmasını kurmuş, kısa zamanda İzmir’in sayılan, itibar gören bir tüccarı olmuş ve İzmir’deki Fransız toplumu arasında ölünceye kadar daima saygın bir mevki elde etmiş … J.B. Giraud İzmir’e gelişinden bir süre sonra 1787 yılında Venedik Konsolosu Louis Cortazzi’nin kızı Helene Tricon ile evlenmiş, bu evlilikten ikisi erkek biri kız üç çocuğu dünyaya gelmiş. J.B. Giraud’un bütün hayatı boyunca kazandığı servet, ticari hayatının sonuna doğru Fransa’ya gönderdiği ve içinde 2 milyon franklık malının bulunduğu iki geminin İngilizlerce zaptedilmesiyle kaybolmuştu.

 

J.B. Giraud 1821 ‘de öldüğünde ailesine nakit para bırakamamıştı. O zamanlar adı Punta olan Alsancak’taki bir bina ve bugün Bornova Anadolu Lisesi’nin bahçesine yerleşmiş olduğu yazlık köşkü bırakmıştı. Ailenin tek kızı Magdalaine Victorie Blanche Giraud babasının ölümünden kısa bir süre sonra ileride İzmir’in en büyük sermaye grubunu oluşturacak Whithall’lerin İzmir’e Breed and Co. firmasının temsilcisi olarak gelen ilk üyesi olan Charlton ile evlenecektir.

 

Ailenin büyük oğlu Alexandre Giraud ise yine Bornova’da yaşayan Françoise Plates ile evlenip, babasının yazlık köşk olarak kullanılan binasını yaz ve kış oturulacak hale getirecektir. Ancak bu evlilikten dünyaya gelen iki erkek çocuk peş peşe ölecektir. Küçük oğlan Frederic Giraud ise İzmir’in ünlü oteli Gion’un da sahibi olan ailenin kızı Marie Gion’la evlenecek, bu evlilikten doğan Jean Baptiste ailenin sürmesini sağlayacaktır. İkinci ].B. Giraud’un tam 6 çocuğu olacak, en büyük oğulları].]. Frederic Giraud, 1922’de Atina’da ölmüş, vasiyetinde “çocukluğumu geçirdiğim Bornova’ya gömülmek istiyorum” dediği için Bornova Anglikan Kilisesi bahçesinde toprağa verilmişti.

Giraud’lar Cumhuriyet’ten sonra da İzmir’in ekonomik yaşamında etkili olacaktır. İzmir Pamuk, İzmir Basma ve İzmir Yün fabrikalarını kuran Giraud Ailesinden Charlton James Giraud, Edmond Haydn Giraud ve Godfrey Giraud bygün de İzmir’in en önemli kuruluşlarından biri olan Pamuk Mensucat A.Ş. ‘nin kurucularıdır.