Blog

Bornova Anadolu Lisesi Nasıl Kuruldu?

  • 27 Mayıs 2019
Bornova Anadolu Lisesi Nasıl Kuruldu?

1 numaralı öğrenci Okan BULDAN0ĞLU’nun 15 Eylül 2003 tarihinde yaptığı konuşma metninden: 

Sayın Müdürümüz, Kıymetli eğitmen arkadaşlarımız, Sevgili Mezun kardeşlerimiz ve öğrenciler. Bu konuşmamda sizleri okulumuzun kuruluşu ve kuruluş amaçları hakkında bilgilendirmeye çalışacağım.

Türk eğitimine katkıda bulunmak, Atatürk ilkelerine, Laik Cumhuriyete, vatanına, milletine ve ailesine bağlı aydın insanlar yetiştirmek amacıyla hepsi rahmetli olan başta Dr. Behçet Uz olmak üzere Adnan Giraud, Ahmet Tatari, Ahmet ve Mehmet Buldanlıoğlu kardeşler ve Nuri Sevil okulu açmak üzere bir şirket kurdular. Yanılmıyorsam ilk talebelerin velileri de ufak da olsa bile bu şirkette ortak idiler.

Ortaokul ve liseden sonda değişik fakülteler açılarak hazırlık sınıfından başlayan bir talebe üniversite mezunu olarak okulumuzu bitirecekti. Ege Koleji adı altında o zaman Adnan Giraud’un çiftliği olan şimdiki okul arazisi üzerinde 1953 yılında öğretime başladı. ilk sene Hazırlık A ve Hazırlık B olmak üzere iki sınıfta toplam 37 talebe vardı.

Öğretim mecburi Türkçe Dersler (Tarih coğrafya gibi) dışında İngilizce idi ve okulda dersler haricinde dahi Ingilizce konuşmak mecburiyeti vardı. 1953 -1954 ve 1954 -1955 yıllarında okulumuz eğitimine Ege Koleji olarak devam etti. 1955 yılında o zaman Bakan olan rahmetli DR. Behçet Uz okulumuzu ziyaret etmek isteyen zamanın Başbakanı Rahmetli Adnan Menderes’i bir İzmir gezisinde buraya getirdi. Okulu çok beğenen Menderes okulumuzun Milli Eğitim, o zamanki adıyla Maarif Bakanlığı’na devrini yaptırdı. 1955 senesinden itibaren bizler, yani 1953 -1960 Sınıfı mezun olasıya kadar okulumuzun adı İzmir Maarif Koleji olarak kaldı. Okulumuz sırasıyla Ege Koleji, İzmir Maarif Koleji, İzmir Anadolu Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi adları altında eğitim verdi.

1953 -1955 yıllarında okulumuzun yani Ege Koleji’nin Müdürü Sayın Ethem Uz, 1955’den sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesindeki İzmir Maarif Koleji’nin ilk müdürü ise Rahmetli Yavuz Konnolu idi.

Sevgili öğrenciler okulumuzun talebesi olmak bir ayrıcalıktır, bizlere hep bu öğretildi ve bizler bu hissi daima kalbimizde taşıdık. Sizlerin de aynı duygular içerisinde olduğunuzdan eminiz. Okulumuz ülkemize bir çok yönlerden faydalı olmuş çok değerli insanlar yetiştirmiştir.

Gelecekte de okulumuzun çok değerli insanlar yetiştireceğine inancım tamdır.