Hakkımızda
BALEV | Bornova Anadolu Lisesi

Hakkımızda

BALEV’i, Ortak geçmiş ve değerlere sahip olan BAL öğrencileri ve BAL mezunları aidiyet ve sahiplenme duygusu ile motive olarak BAL’ı, BAL öğrencilerini korumak, Aile geleneğini devam ettirmek için bir araya getirerek toplumsal fayda sağladığımız bir paylaşım alanı olarak görüyoruz.

Bu paylaşımı mezunlarımızın deneyim ve imkânlarını madden ve manen sunduğu bir kurguda oluşturuyor, bu sayede aile olmanın gerçekliğini hissediyor ve hissettiriyoruz.

BAL Mezunlarının üniversite ve dış dünyayla olan ilişkilerini güçlendirmek, mezunlar arası iletişimi artırmak ve geliştirmek, mezunlarımızın yaşam kalitelerini yükseltecek artı bir değer katmak hedefi ile BAL’ın köklü eğitim geleneğinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyoruz.

Eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması için, eğitim imkânlarının evrensel değerlere bağlı, çağdaş bilgi, teknoloji ve kültür ile donanmış, yetenekli, inovatif ve üretken her gence olabildiğince eşit paylaştırılabilmesi için çalışıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için önce BAL, sonra tüm Türkiye genelinde eğitim görmek isteyen ancak daha az fırsata sahip öğrencilerin eğitim hayatlarını destekleyecek faaliyetlerde bulunuyoruz.

BALEV olarak, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı, yaşam ve demokrasinin erdemini üstlenmiş bir toplumun oluşabilmesi için bireylerin eğitim ve gelişimini önemsiyoruz. Bu kavramlardan hareketle, insan haklarına saygılı, birlikte barış içinde yaşama kavramlarını benimsemiş, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmek için çabalıyoruz. BAL’da eğitim gören her öğrencinin üniversite eğitiminde ve kariyerinde koşullarından bağımsız yaşama katkı sağlayacak, toplumsal duyarlılığa sahip, özgüvenli bireyler olmaları temel görevimizdir.

Bizler BAL’lılar olarak, Ailemizin geri kalanına yaşamları boyunca destek olacağız. Hayatımız boyunca yeni anılar yaratıp, hiç bitmeyen bir dostluğun keyfini süreceğiz.